ul. Modzelewskiego 46/50

Warszawa, ul. Modzelewskiego 46/50
Klient: 

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Modzelewskiego 46/50
Warszawa

Lokalizacja: 
Warszawa
Termin zakończenia: 
11/2008
Wykonane prace: 
termomodernizacja budynku